This site has features that require javascript. Follow these simple instructions to enable JavaScript in your web browser.
Sithmal Yaya
සත් සති බෝධි පූජාව

බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේට බුද්ධත්වය ලැබීම සඳහා උපකාරී වූ බෝධිවෘක්ෂය ඇසුරු කරමින් සතිහතක් නොයෙක් පුද පූජා පවත්වමින් ඒ ඇසතු වෘක්ෂයට සිය ගෞරවය පුද කළහ. බෞද්ධ වෘක්ෂයක් මුල හිඳිමින් සිත එකග කර ගැනීමටත් ප්‍රඥව වැඩීමටත් සියලු කෙළෙසුන් නසා සම්මා සම්බෝධියට පත්වීමත් සුවිශේෂ වූ බලයක් ඇති බව සර්වඥයන් වහන්සේ විසින් පෙන්වාදුන් අතර උන්වහන්සේගේ ඒ සත්සති පූජෝපහාරයේ සත්‍යානුභාව බලයෙන් මෙනෙහි කරමින් අපට ද එදිනෙදා අපට මුහුණ දෙන්නට සිදුවන ග්‍රහ දොස් බාධක ජය ගැනීම සඳහා මේ ආකාරයෙන් බෝධි පූජා ශාන්තිකර්මය සිදු කළ හැකිය. ලෙඩ රෝග සුවකර ගැනීම, දීර්ඝායුෂ ලැබීම, ජයග්‍රහණ අභිමතාර්ථ, භූමි ලාභ ලැබීම ග්‍රහ අපල දුරු වීම මහජන ප්‍රසාදය හා දේවාකර්ෂණ ලැබීම, තත්ත්වය උසස් වීම, වස්තුව ධනය ලැබීමට සිතේ සතුට සහ සැනසුම උදාකර ගැනීම සඳහා සත් සති බෝධි පූජාව යොදා ගැනීම කරණු ලැබේ.

බෝධි පූජාව සඳහා පුර පක්ෂයට අයත් සුබ කෙම්මුර දිනයක් තෝරා ගෙන නිරතුරු පූජෝපහාර ලබන බෝධියක් වෙත ගොස් බෝ මළුව ඇමද පිරිසිදු කොට පරමල් ඉවත දමා, සඳුන්, කිරි පැන් ඉස ලද පස් මල් විසුරුවන්න. සුදු කොඩි 07 ක් බෝ පවුර වටා එල්ලන්න. දස මාර පිරිතෙන් 7 වරක් පිරිත් කර ගත් තෙල් වලින් පහන් 07 ක් බෝ පවුර වටා දල්වන්න. ඉතා පිරිසිදු ලෙස මිරිකා පෙරා ගත් පළතුරු යුෂ ගිලන්පස බඳුන් 07 ක් පූජා කරන්න. සප්ත සුගන්ධ ධූපය (සුවඳ වර්ග 7 ක් කුඩුකර ගත් සුවඳ දුම) බෝධිය වටා 07 වරක් පැදකුණුකොට අල්ලන්න. එම සුවඳ කුඩු යොදා සකස් කළ සුවඳ පැන් කළ 07 ක් එකිනෙක ගෙන බෝධිය වටා යමින් වත් කරන්න. එසේ වත් කරනවිට පහත සඳහන් ගාථාව කියන්න.

ගාථාව :
ඉඝපඨමං බෝධි පල්ලංකං - දුතියංච අනිම්මිසං
තතියංචං කමනං සෙට්ඨං - චතුත්ථං රතනාඝරං
පඤ්චමං අජපාලංච - මුචලින්දේන ඡට්ඨමං
සත්තමං රාජායතනං - වන්දේ තං බෝධි පාදපං

පළමුව බෝධි මූලයේදීද දෙවනුව අනිමිස ලෝචනයද තෙවනුව රුවන් සක්මනද සතරවෙනුව රුවන් ගෙයි වැඩ සිටීමද පස්වනුව අජපල් රුක මුල වැඩ සිටීමද සය වෙනුව මුදලින්ද නාග දරණයද සත් වෙනුව රාජායතනයද යන බෝධීන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි.

යළිත් බෝමැඬ සමීපයට ගොස් 7 වරක් නමස්කාර කොට ඔබේ ආයාචනයක් වෙතොත් සිව්වරම් දෙවියන්ට හා කළු බණ්ඩාර දෙවියන්ට පිං දී ඔබගේ ඉල්ලීම කියා සිටින්න. මෙකී සත් සති බෝධි පූජාව දින 07 ක්ම කළ හැකි නම් ඉතා උසස් ප්‍රතිඵල සීග්‍රයෙන් ලබාගත හැකිය.

පළමු සතිය :

මසක් වෙසග පුර පොහොදින පුරන විසාලත් නැකතට
සුගත් තිලෝගුරු මුනිරජ දෙව්දත් තෙර හට මෙත්කොට
මහත් බලැති මුනි බලයෙන් ඉරුගෙ අපල දොස් දුරුකොට
එසත් දිනට ඉරිසව්දින දොස දුරුවෙයි මෙ අනුහසට

දෙවැනි සතිය :

තණ්්හා විය බුදුවන දා මුනිරජ බෝ රුකට ලොබින්
එදා මුනිඳු දෙවියන්හට දෙසූ දහම් එ අනුහසින්
දෙවැනි සතිය මුනිවැඩ සිට වටපිට නොබලාම නෙතින්
දෙවැනි දිනට ලත් සඳු දින දොස දුරුවෙයි මෙ අනුහසින්

තුන්වැනි සතිය :

තුන්වැනි සතියේ මුනි අපෙ සක්මන් කරමින් ගුවනේ
සන්තොස සුරනර හට දහම් දෙසූ එ අනුහසින්
තුන් විවරණ ලබා මුනිඳු සව්සත ගොඩලා පෙමිනේ
තුන්වැනි දිනයේ අගහරු දොස දුරුවේ මෙ අනුහසට

හතරවැනි සතිය :

සතර තෙදැති සුර බඹ නර රන් විමනක් මවා සදිස
සතර සතියෙ මුනි වැඩ සිට දහම් දෙසූ අනුහ සිනේ
විතර නැණින් තුන්ලොව සව්සතුන් එතෙර කරන ලෙසින්
සතර දිනට බුද දින දොස දුරුවේවා මෙ අනුහසින්

පස්වැනි සතිය :

කරදර අතහැර දමලා මුනිරජ රුක මුලට ගියයි
මරගන තුන් දෙනෙක් ඇවිත් සීලෙ බිඳින්නට සැදුවයි
මරගන තුන් දෙනා එදා බුදු පිය දමනය කෙරුවයි
කරදර කිසි දුකක් නැතුව සියලු අපල දුරු වේවයි

හයවැනි සතිය :

සව්සත ගොඩලන්න සිතා මුනි අපෙ පෙරුමන් පිරුවයි
සියොළග සවි සමග මරුන් මන් බිඳ බිඳලා හැරියයි
ලොව්තුරු ඇති මැති සත්තා සතට නිවන් මග දුන්නයි
ගෞතම අපෙ මුනිඳු බලෙන් සියලුම දුක් නැති වේමයි

සත්වැනි සතිය :

සඳුන් උයනෙ සල්රුකමුල මුනිඳු එදා බිහිවුණ කල
බුදුන් උපන්නා කියමින් මහ බ්‍රහ්මය ගති දෝතට
උතුරු දිගයි සත් සතියයි පියුම් පිටින් එගමන් කොට
සත් සතියේ එඅනුහසින් සියලු අපල දුරුවෙන්නයි

උපුටා ගැනීම දිවයින පුවත් පත ඇසුරෙනි